Hem/Start

En strategisk partner när det gäller att bygga och driva akademier

Vår filosofi

Vi bygger upp innehållet i Akademier och affärsskolor på ett speciellt och unikt sätt, med syfte att Du ska få bestående resultat av genomförda insatser och program.

 

Till skillnad från de kurser du varit på, så består våra program alltid av en förstudie, tydliga målbilder, korta insatser över tid, mätsystem och kvalitetssäkring. Fokus är hela tiden bestående resultat och konkreta beteendeförändringar. Merparten träningsmöten ska också genomföras på eller i anslutning till din verksamhet.

 

Vår affärsidé

De konsulter som är utvalda i framtagna akademier ska i samverkan med uppdragsgivaren, utgående ifrån dess mål, strategier och förutsättningar, medverka till att utveckla verksamheten på ett målstyrt och resultatorienterat sätt.


Våra konsulter som finns inom de Akademier vi driver eller är delaktiga i har mångårig erfarenhet av sitt gebit och vet hur man levererar mätbara resultat.

 

I de akademier som vi driftar idag så finns allt från utveckling av din verksamhet och ledningssystem, utveckling av dina medarbetare, samt hur du planerar din exit till livsstilscoachning. Samtliga program som är framtagna är kopplade till önskemål och behov vi fångat upp genom personliga besök och pågående träningsprogram hos medlemmar inom respektive organisation.

 

Höga krav på förändring och förnyelse

Våra uppdragsgivare arbetar vanligen på en marknad med hög utvecklingsgrad vilket ställer höga krav på professionellt ledarskap och medarbetare som är motiverade och trivs på jobbet. Lägg sedan till att man måste ha en positiv inställning till ständig förändring och förnyelse. Våra program är effektiva och resultatorienterade.

 

Våra konsulter har under många år genomfört träningsprogram när det gäller utveckling av flertalet funktioner i stora och mindre organisationer. Målgrupperna är ledningsgrupper, ledare, montörer och installatörer, samt butikspersonal. Utvecklingsarbete är en "färskvara" och behöver ständigt och kontinuerligt utvecklas för att kunna hänga med i omvärldens förändringstakt.

 

Våra behovsrelaterade program innehåller allt från att Du ska göra en EXIT, rekrytera övertagare, utveckla butikssälj, uppdatera ditt ledningssystem, få ordning på ditt livspuzzel, till Affärsmannaskap 2.0.

9
10
11
8
3
7
6
5
4
2