Kommun, Bostad, Energibolag

När det gäller utveckling av medarbetares attityd, så arbetar vi med ett heltäckande koncept som skapar bestående resultat i deltagarnas vardag. Vårt träningsprogram baseras på de framgångsfaktorer som styr individens inställning till arbetet på avdelningen/enheten, sina chefer och medarbetare. 


Vårt arbetsverktyg är en heltäckande målstyrningsprocess, vilken används både i förstudiearbetet och när vi utvecklar deltagarna i grupp och som individ. Vi tar dessutom ett grepp om deltagarnas ”självomhändertagande” (livsstil), med syfte att kunna öka medarbetarnas välmående och totala prestationer i vardagen. Får man ihop livspuzzlet är det lättare att ta till sig nya metoder och verktyg.


Innehållet styrs till stor del av den information som chefer och medarbetare ger oss under förstudiearbetet, samt av de mål och värde- grundande faktorer som finns uppsatta för gruppen/medarbetaren.