Sällanköpshandel


Affärsmässig utveckling i Butik


Rätt kundbemötande är i särklass den största framgångsfaktorn i jakten på ökad försäljning och återkommande kunder. Ökad omsättning hänger ihop med optimal försäljning i butiken genom fokus på ökad Besökskonvertering, Basketsize och hitrate på antalet besökare.


Försäljning är som Idrott, man tränar sig till framgång och tränar man inte så uteblir resultaten. Det finns alltid saker man glömmer att fråga eller att erbjuda och många tror att resultatet bara blir bättre av sig självt, vilket inte alltid stämmer med verkligheten.


"Oväntat besök"

Hur vet man att den enskilde säljaren ute i butiken verkligen säljer och använder eventuellt inlärd säljteknik?


Idag är det vanligt att via extraknäckande "låtsas kunders" spontana besök erhålla en bild av personalens servicegrad med traditionellt "mystiskt handlande" (kontroll från ledningen).


Vi har tagit "mystiskt handlande" ett steg längre med våra "oväntade besök". Våra säljtränare genomför schemalagda besök och genomför inköp, med individens säljskicklighet som fokus. Efter genomfört köp, stannar vår säljtränare kvar och coachar Din medarbetare i de delar som behöver utvecklas.


"Oväntat besök" används idag av våra uppdragsgivare inför, under och som kvalitetssäkring av säljutbildningsinsatser.


Säljträning i Butik


Hur får jag mina medarbetare att "byta perspektiv" och agera annorlunda i kundsituationer? Vi arbetar med en teknik som kallas målstyrningsprocessen, när det gäller säljträning i butik. Vilket innebär att vi genomfört ett antal "Oväntade besök", som gett oss de delar i kundsamtalet som behöver förbättras. Sedan tar vi tillsammans med uppdragsgivaren fram de säljbeteendemål som ska uppnås och lägger upp ett säljträningsprogram för medarbetarna i syfte att uppnå satta beteendemål.


Säljträningen genomförs sedan med fördel som skarp övning i Era butikslokaler, detta har visats sig generera bäst resultat. Vanligtvis räcker det med en kort teoretisk genomgång och sedan individuella rollspel i butiken. Avgörande för det slutgiltiga resultatet är frekvensen säljträningsmöten, precis som med idrottsmän/kvinnor.


Mentorer inom Successionsordning

En betydande del av våra kedjors ägare/handlare står inför en exit och behöver extern stöttning i genomförandet av successionsprocessen. Det brukar också finnas en önskan från både ledningen centralt och handlaren/överlåtaren att man bibehåller tempo och omsättning under genomförandet av processen.


Affärsanalys EXIT

Våra konsulter intervjuar berörd(a) överlåtare och om det finns tänkbar(a) övertagare med vårt verktyg Affärsanalys EXIT. Analysen kommer att ge den eller de som ska genomföra en exit en insikt i alla de delar som behöver genomföras innan överlåtelsen och en tydlig tidplan, samt förtroende för oss som mentorer under hela processen. Intervju med övertagare genomförs i de fall det finns konkreta förslag på tänkbara kandidater.


Mentorskap överlåtare och övertagare

Efter genomförd Affärsanalys EXIT så har vi tagit fram ett par olika program som baseras på antalet insatser/utvecklingsbehov i Affärsanalysverktyget EXIT, där vi agerar mentorer under hela genomförandeprocessen. Det vi stöttar samtliga i processse med är bland annat: Successionsplanering, ägar- eller ledarskifte, överlåtelseprocessen, överlåtaren och framtida identiteten, övertagaren och tänkt profil, samt eventuell rekrytering, nuvarande och framtida rådgivare, önskemål om utbildning och kompetens, teknik överlåtelse, ersättning, investering - finansiering, avtal och dokumentation mm mm.


Rekrytering

Att hitta professionella övertagare kan vara lätt och ibland tämligen komplicerat. Det händer att överlåtaren redan har utsett arvtagare/medarbetare/delägare/externt bolag och i de fallen kan behöva hjälp med kvalificeringen och en profilanalys. I de lägen det inte finns någon naturlig kandidat, så behöver man söka externt. Mind4Business AB hjälper då överlåtaren genom hela processen från profilbeskrivning, söka kandidater, intervjuer, till matchning och presentation.